Digitalne zgodbe z namenom

Namen projekta Digitalne zgodbe z namenom je ustvari eno ali več digitalnih zgodb na temo vključevanja in enakih možnosti, ki bodo služile kot vir informacij in inspiracije za mlade ki se soočajo s katero od oblik izključenosti. Hkrati je namen projekta tudi opolnomočiti mlade, da s pridobivanjem različnih kompetenc postanejo aktivni člani družbe s svojim glasom v javnem prostoru.

 Projekt poteka v letu 2024.

Zgodbe bomo objavljali v teku projekta.

„Financirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(‐ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti Nacionalna agencija.“