Zakaj projekti?

 

Projekti so v prvi vrsti namenjeni tebi, bodisi da si mlada oseba, učiteljica ali učitelj, zaposlena ali aktiven v kakšni nevladni organizaciji. Ali pa enostavno želiš izživeti svojo kreativno žilico. Skozi projekte v Posavje, pa tudi širše, prinašamo izobraževalne vsebine, nasvete, organiziramo delavnice, prirejamo dogodke, postavljamo razstave, motiviramo, vzpodbujamo, vključujemo in nudimo ustvarjalni prostor. Projekti nam in tebi omogočajo, da dobiš raznolike vsebine in priložnosti pogosto na voljo brezplačno in dosegljivo, kar pomeni da včasih pridemo tudi v tvoj kraj, pa čeprav je oddaljen in manjši ali pa se nam lahko pridružiš preko spleta. 

FILMSKA IN MULTIMEDIJSKA TOČKA

Filmska in multimedijska točko je prostor druženja in ustvarjanja. Poteka v več sklopih preko celega leta na različnih lokacijah v Posavju. Na njej se udeleženke in udeleženci preizkušajo v fotografiji, izdelavi igranih, dokumentarnih in animiranih filmov in drugih multimedijskih vsebin, kot je zvok in glasba. Namenjena je mladim do 29. leta. S filmsko točko se večkrat odpravimo tudi na teren v manjše kraje na podeželju. Za možnost vključitve nam piši, oziroma spremljaj naše aktivnosti preko lokalnih napovednikov in socialnih omrežij.

 

Sofinancer: različni razpisi

DIGITALNE ZGODBE Z NAMENOM

Namen projekta Digitalne zgodbe z namenom je ustvari eno ali več digitalnih zgodb na temo vključevanja in enakih možnosti, ki bodo služile kot vir informacij in inspiracije za mlade ki se soočajo s katero od oblik izključenosti. Hkrati je namen projekta tudi opolnomočiti mlade, da s pridobivanjem različnih kompetenc postanejo aktivni člani družbe s svojim glasom v javnem prostoru.

DIGIKOMP - digitalne veščine otrok in mladih 2023

V okviru projekta krepimo digitalne veščine otrok in mladih preko izdelave multimedijskih vsebin. Skozi aktivnosti projektu pokrivamo 5 kategoriji digitalnih kompetenc za državljane (po DigComp 2.2 – The Digital Competence Framework for Citizens): informacijska in podatkovna pismenost, komunikacija in sodelovanje, ustvarjanje digitalnih vsebin, varnost in reševanje problemov. Del izobraževanj zajema tudi razumevanje vpliva digitalnih tehnologij na zdravje in dobro počutje ter spletni bonton. V okviru projekta izvajamo multimedijske točke po osnovnih šolah v Posavju ter multimedijske počitniške delavnice.

 Sofinancer: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

V STUDIJU 2023

Projekt V studiju je nov projekt produkcije LIJAmedia. Oblikovali smo ga na podlagi dosedanjih izkušenj in tudi želja in potreb mladih, ki se že udeležujejo naših delavnic in so aktivni v naši organizaciji. Te se skozi čas – tudi zaradi pospešene digitalizacije in novih oblik multimedije – spreminjajo oz. nadgrajujejo. Tudi v LIJAmedia smo v zadnjih letih nadgradili naša znanja in izdelavo filmov in fotografijo obogatili še z izdelavo podkastov, studijske animacije ter izdelavo zvočnih podlag in glasbe. Projekt V studiju se tako osredotoča na studio kot kreativni center izraznih možnosti v katerem se lahko ustvarja vse od zgoraj naštetega.

 

 

Sofinancer: Mestna občina Krško

SKOZI OBJEKTIV KAMERE 2023

Na delavnicah multimedijskih veščin se mladi spoznavajo s fotografijo, videom in animacijo in vizualnim jezikom. Poleg tehničnih znanj, razvijajo tudi ustvarjalnost, preko dela v timu pa različne socialne veščine. Kot rezultat delavnic nastajajo fotografije ter kratki filmi, ki preko spleta, projekcij in udeležbe na razstavah iščejo svojo pot v svet.

 

Sofinancer: Mestna občina Krško. Partnerji: Večgeneracijski center Posavje, Krško ter Osnovna šola Podbočje.

ANIMA MUSICA 2023

ANIMA MUSICA je izobraževalno – glasbeno – filmski projekt. Projekt zajema dve izobraževalni delavnici, eno na temo glasbe in drugo na temo eksperimentalnega animiranega filma, izdelanega na podlagi glasbe ustvarjene na glasbeni delavnici. Rezultat je kratek glasbeno-animirani film, dokončan na individualnih srečanjih v LIJAmedia studiu in predstavljen javnosti na enem izmed dogodkov.

 

Sofinancer: Mestna občina Krško

SKOČI NA SPLET 2022/23

Namen projekta je s pomočjo digitalizacije vzpostaviti bolj učinkovit, organiziran sistem delovanja, ki je prilagojen vsaki organizaciji posebej in s tem tudi omogoča boljšo in varnejšo izkušnjo za vse, ki ga uporabljajo. Hkrati smo se tudi ustrezno usposobili in tehnično okrepili, da aktivnosti lahko kvalitetno izvajamo tudi v digitalni obliki in s tem omogočimo dostop veliko večjemu število udeležencev, tudi iz oddaljenih krajev ali v primeru omejitev srečanj v živo.

 

Partnerji: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

Sofinancer: Ministrstvo za javno upravo

ANIMAVISION 2020/22

ANIMAVISION – socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi preko izdelave animiranega filma je mednarodni projekt strateških partnerstev treh organizacij iz treh različnih držav (Nemčije, Slovenije in Turčije).

Cilj projekta je bil razviti za naše organizacije novo metodo vključevanja mladih z manj priložnostmi preko izdelave animiranega filma, jo testirati z mladimi v praksi in jo v štirih jezikih javno objaviti kot nadgradnjo spletne video šole Vision (www.vision-videoschool.eu).

Sofinancer: Erasmus+

Partnerji: WTV – Der offene Kanal aus Wettin e.V. (NEM) in Ulku Muharrem Ertas Andolu Lisesi (TR) 

MOČNI-POVEZANI IN UČINKOVITI, za večjo vključenost vseh 2019/22

Posavske nevladne organizacije smo se združile v konzorcij MOČNI-POVEZANI-UČINKOVITI – za večjo vključenost vseh.

V okviru konzorcija smo razvijali nove programe in aktivnosti za ranljive skupine, širili prepoznavnost svojih storitev, krepili svoje kadrovske sposobnosti in nadgrajevali svoje delovanje

Partnerji: Družinski inštitut Zaupanje Sevnica, LIJAmedia – zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje Krško, Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško, Zavod Dobra družba, regionalno stičišče NVO Posavja Brežice in Zavod EMMA – center za pomoč žrtvam nasilja Krško

Sofinancer: Ministrstvo za javno upravo

POČITNIŠKE FILMSKE DELAVNICE
Počitniške filmske delavnice so namenjene otrokom in mladim. Potekajo v različnih krajih v Posavju vsako leto že od leta 2011. Na njih mladi udeleženci na neformalen in sproščen način pridobivajo različna znanja iz področja izdelave filma (snemanje s kamero, pisanje scenarijev, igranje, montaža …).Hkrati razvijajo sposobnosti kot je delo v skupini, razvijanje ustvarjalnosti, raziskujejo različne teme, predvsem pa se sproščeno družijo in kreativno preživljajo počitniške dni. Delavnice so primerne za udeležence v starosti od 8 do 18 let, ki jih tovrstno znanje zanima, izkušnje niso potrebne.
Datume delavnic objavljamo vsako leto sproti.
SKOZI OBJEKTIV KAMERE 2020
Na delavnicah multimedijskih veščin, ki so v občini Krško potekale že tretje leto, so se mladi v okviru filmskih in fotografskih delavnic poglobljeno spoznavali s kamero, kompozicijo, filmskim jezikom in montažo. V letu 2020 smo aktivnostim dodali še različne spletne fotonatečaje ter Multimedijsko točko v okviru katere smo pripravljali različne spletne vsebine iz sveta multimedije.
Projekt je potekal ob podpori Občine Krško in v partnerstvu z OŠ Podbočje in Društvom gluhih in naglušnih Posavje, Krško ter programom Socialne aktivacije na LU Krško. 

 

FILMSKA IN MULTIMEDIJSKA TOČKA 2020
Filmska in multimedijska točka je potekala vsako sredo v naših prostorih v Krškem, občasno pa tudi na terenu ali preko spleta. Filmska in multimedijska točka je bila namenjena otrokom in mladim od 8 – 29. leta starosti. 
Projekt je potekal ob podpori Občine Krško
POLETNA DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA 2020
Poletna delavnica animiranega filma je bila namenjena vsem, ki jih je zanimalo kako izdelati zanimive like, zgodbo, sinopsis in scenarij. Like oživiti pred kamero in preko njih povedati svojo zgodbo. Potekala je pod vodstvom izkušenega filmskega animatorja Leona Vidmarja in njegovih asistentov iz produkcije LIJAmedia. 
V sklopu delavnice je potekal tudi pester spremljevalni program v partnerstvu z JSKD OI Krško in Mestnim muzejem Krško. Projekt je sofinancirala Občina Krško.
SKOZI OBJEKTIV KAMERE 2019
Na delavnicah multimedijskih veščin, ki so v občini Krško potekale že drugo leto, so se mladi poglobljeno spoznavali s kamero, kompozicijo, filmskim jezikom in montažo, izdelali smo tudi več krajših filmov. 
Projekt je potekal ob podpori Občine Krško in v partnerstvu z OŠ Podbočje in ŠC Krško.
Re-ANIMACIJA STAREGA MESTNEGA JEDRA KRŠKO 2019 
Projekt je zajemal strokovna usposabljanja za učitelje, strokovne delavce v NVO in mlade na področju izdelave profesionalnega animiranega filma, ter tudi tudi vzgojo mlajših generacij na tem področju in oživitev starega mestnega jedra Krško.
Aktivnosti: delavnice animiranega filma s filmskim animatorjem Leonom Vidmarjem za odrasle v starem mestnem jedru Krško; delavnica animiranega filma za otroke, produkcija izobraževalnega materiala na temo izdelave animiranega filma 
Projekt je potekal ob podpori Občine Krško in v sodelovanju z VGC Krško.
SKOZI OBJEKTIV KAMERE 2018
Na delavnicah multimedijskih veščin so se mladi iz občine poglobljeno spoznali s kamero, kompozicijo, filmskim jezikom in montažo, izdelali so tudi več krajših filmov, predvsem na temo varstva okolja, promocije World clanup day 2018 in vključevanja gluhih in naglušnih v družbo.
Projekt je potekal ob podpori Občine Krško in v sodelovanju z Valvasorjevo knjižnico Krško in VGC Krško.
ANIMIRANA EVROPA
Animirana Evropa – izdelava animiranega filma ob zaključku leta kulturne dediščine (v sodelovanju s PMB Brežice in OŠ Pišece, december 2018). V okviru projekta smo osvetlili mit o ugrabitvi Evrope, ki je upodobljen v Viteški dvorani Posavskega muzeja Brežice in skupaj z učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece izdelali animirani film Animirana Evropa. 

Starejši projekti in delavnice

Počitniške filmske delavnice (Brežice, julij 2019)

Hitri tečaj snemanja in montaže – izobraževanje za odrasle (maj 2019), staro mestno jedro Krško

Evropske zaposlitvene možnosti: izdelaj svoj videoživljenjepis (februar – junij 2019) – filmske delavnice za mlade, Krško, Brežice

Zimska počitniška filmska delavnica, staro mestno jedro Krško (februar 2019) – v sodelovanju z Večgeneracijskim centrom Posavja, Krško

Poletna počitniška filmska delavnica, staro mestno jedro Krško (julij 2019) – v sodelovanju z

Večgeneracijskim centrom Posavja, Krško

Poletna počitniška filmska delavnica animiranega filma za otroke, v okviru delovanj ZPM Krško (julij 2019), Nerezine

Delavnica animiranega filma, v sodelovanju z Društvom gluhih in naglušnih Posavja, Krško (oktober 2019)

Filmska delavnica za ranljive skupine, Večgeneracijski center Sevnica (november 2019)

Spoznaj filmski jezik; delavnice v okviru tehniških dni na OŠ po Posavju 

Ulica v objektivu, filmska delavnica na ulici (Krško, maj 2018)

Počitniške filmske delavnice (Brežice, julij 2018)

Ulica v objektivu, filmska delavnica na ulici (Logatec, avgust 2018)

Roke v objektivu – filmske delavnice za gluhe in naglušne (Krško, september-december 2017)

Zaposlitvene rešitve mladih s poudarkom na multimedijskih veščinah (v sodelovanju z zavodom NEFiks, april – junij 2017)

Povej, posnemi, pokaži – filmske delavnice za mlade (Brežice, Pišece, Velika Dolina – julij – november 2017)

Podari klapo – delavnice filmske abecede za osnovne šole (OŠ Boštanj, marec 2017, OŠ Bizeljsko, junij 2017)

Potujoči kino – s filmi s filmskih delavnic za mlade (OŠ Brežice, maj 2017, VGC Krško december 2017, Festival umetnosti – staro mestno jedro Krško september 2017)

Potujoči kino (Blanca, Podbočje, Brežice, Pišece, Bizeljsko) – 2016 in 2017 (prijavitelj)

Roke v objektivu – filmske delavnice za gluhe in naglušne Krško – 2016 (partner v projektu)

Mladi dokumentarist – delavnice dokumentarnega filma (Brežice, Pišece, Bizeljsko, Velika Dolina) – 2016 (prijavitelj)

Podari klapo – filmske delavnice (Blanca, Podzemelj, Boštanj, Podbočje) – 2015 – 2017

Minutka – serija počitniških videodelavnic (Brežice, Pišece, Velika Dolina) – 2015 (prijavitelj)

CROSSCuT – Crossroad Camera Tales; mednarodna filmska delavnica in usposabljanje za mentorje 2015 (Brežice, Podbočje) (prijavitelj)

VISION – spletna videošola 2014-2015 (pisanje učbenika) (prijavitelj)

Počitnice v objektivu – poletne delavnice (Brežice, Pišece, Velika Dolina) – 2014 (prijavitelj)

Film v Brežicah – filmska delavnica 2014 (prijavitelj)

Poletje skozi oko kamere – počitniške delavnice (Brežice, Pišece, Velika Dolina) 2013 (prijavitelj)

Premikamo meje – filmska delavnica OŠ Pišece 2013 (prijavitelj)

Videošola Artiče – 2013 (prijavitelj)

Vrata turizma destinacije Posavje– izdelava promocijsko dokumentarnih filmov za LAS projekt (partner)

TV CMČ Črnuče Bežigrad – televizijske delavnice za mlade 2012 (prijavitelj)

Videodelavnice za Mlade zmaje ČMC Črnuče in Bežigrad – 2012 (prijavitelj)

Filmska delavnica za mlade avtiste – Ljubljana, Podčetrtek, Brežice – 2011 (izvajalec v projektu)

Video delavnica za začetnike Cerklje ob Krki– 2011 in 2012 (prijavitelj)

Posavski prostovoljci v akciji – sklop dokumentarnih filmov o prostovoljstvu v Posavju 2009-10 (izvajalec v projektu Prstan – regionalna stična točka za NVO)